Håndverksøl brygget på tradisjoner
i landlige omgivelser